Opublikowano oficjalny wykaz dozwolonych oświadczeń zdrowotnych!

25. maja 2012 roku, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L136 ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, od dnia 14. grudnia 2012 roku, wszystkie oświadczenia funkcjonalne wykorzystywane w komunikacji produktów spożywczych będą musiały pochodzić z opublikowanego wykazu.

Treści dozwolonych oświadczeń zdrowotnych są już wprowadzone do bazy danych Programu Oświadczenia i stanowią jego integralną część.

Dzięki temu program pozwala nie tylko przeglądać dozwolone oświadczenia, ale również przeszukiwać treści oświadczeń i ustalać komunikacje dla produktów złożonych, na podstawie wspomnianego aktu prawnego.

 

Wkrótce w programie znajdą się również informacje o oświadczeniach oczekujących na (ponowną) ocenę - tak zwane listy 'pending'.


Z treścią rozporządzenia można się zapoznać pod poniższym linkiem:
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012

 

Dodatkowe informacje