Wykaz Dopuszczalnych Oświadczeń Funkcjonalnych

Zgodnie z przepisami (art. 13 ust.3) rozporządzenia 1924/2006 Komisja Europejska, po zasięgnięciu opinii Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA - European Food Safety Authority) miała w terminie do 31 stycznia 2010 przygotować wspólnotowy wykaz dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych wraz z wszelkimi warunkami ich stosowania.

Wykaz został opublikowany 25. maja 2012 roku - Opublikowano oficjalny wykaz dozwolonych oświadczeń zdrowotnych!

Dodatkowe informacje