Oświadczenia zdrowotne

Oświadczenie zdrowotne oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem.

Oświadczenia zdrowotne są dopuszczalne (po spełnieniu wymagań ogólnych) jedynie pod warunkiem umieszczenia następujących informacji przy etykietowaniu, a jeżeli nie występuje ono — przy prezentacji i w reklamie:

  • stwierdzenie wskazujące na znaczenie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia;
  • ilość środka spożywczego i poziom jego spożycia niezbędny do uzyskania korzystnego działania, o którym mówi dane oświadczenie;
  • w stosownych przypadkach, stwierdzenie skierowane do osób, które powinny unikać danego środka spożywczego;
  • odpowiednie ostrzeżenie w przypadku produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli są spożywane w nadmiarze.

Prawodawca wprowadził również ograniczenia stosowania niektórych oświadczeń zdrowotnych, określając, że niedozwolone są:

  • oświadczenia, które sugerują, że niespożycie danej żywności mogłoby mieć wpływ na zdrowie;
  • oświadczenia, które odwołują się do szybkości lub wielkości obniżenia masy ciała;
  • oświadczenia, które odwołują się do zaleceń poszczególnych lekarzy lub specjalistów w zakresie zdrowia i innych stowarzyszeń niewymienionych w art. 11 rozporządzenia 1924/2006.

Uznano również, że napoje o zwartości alkoholu większej niż 1,2% objętości nie mogą być opatrywane oświadczeniami zdrowotnymi.

Oświadczenia zdrowotne dzielimy na:

 


Artykuł 11 (rozporządzenia (WE) nr 1924/2006)
Krajowe stowarzyszenia medyczne i organizacje charytatywne związane ze zdrowiem
Przy braku szczególnych norm wspólnotowych dotyczących zaleceń lub zatwierdzeń wydawanych przez krajowe stowarzyszenia zrzeszające lekarzy, specjalistów ds. żywienia i dietetyków oraz przez instytucje charytatywne związane ze zdrowiem, zastosowanie mają odpowiednie normy krajowe zgodnie z postanowieniami Traktatu.

Dodatkowe informacje