Oświadczenia funkcjonalne

Oświadczenia zdrowotne inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju dzieci (na podstawie art. 13 rozporządzenia 1924/2006), nazywane są potocznie oświadczeniami funkcjonalnymi i oznaczają każdą treść, która opisuje lub powołuje się na rolę żywności (lub jej składników) we wzroście, rozwoju lub funkcjach organizmu.

Oświadczenia można stosować, jeżeli są:

Na przykład: Biotyna bierze udział w utrzymaniu prawidłowego stanu skóry i błon śluzowych.

Trzeba pamiętać, że oświadczenia, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się oświadczeniami żywieniowymi, np.

  • zawiera prebiotyczny błonnik,
  • zawiera składniki o właściwościach antyoksydacyjnych,

są również uznawane za oświadczenia funkcjonalne ponieważ informują o pewnej funkcji jaką dana żywność pełni.Zgodnie z zapisami rozporządzenia można stosować jedynie takie oświadczenia funkcjonalne, które zostaną wymienione we Wspólnotowym Wykazie Dozwolonych Oświadczeń Funkcjonalnych.

Wykaz nie został dotychczas opublikowany, nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie może umieszczać na swoich produktach oświadczeń. Obecnie, do czau opublikowania wykazu można stosować oświadczenia funkcjonalne na odpowiedzialność podmiotu wprowadzającego żywności do obrotu, pod warunkiem, że są zgodne z rozporządzeniem 1924/2006 i przepisami krajowymi.

Oznacza to, że każdy producent może umieścić na opakowaniu bądź w reklamie produktu oświadczenie zdrowotne, jeżeli jest w stanie dowieść, że ów komunikat jest zgodny z rozporządzeniem (powstał na podstawie dowodów naukowych, jest zrozumiały dla konsumenta, spożycie produktu wystarcza do uzyskania korzystnego działania).

 

Aby można było oznakować żywność wymienionym wyżej oświadczeniem, np:

Biotyna zawarta w produkcie X bierze udział w utrzymaniu prawidłowego stanu skóry i błon śluzowych

wytwórca musi określić, czy:

  • działanie, o którym mowa, opisuje wpływ na wzrost, rozwój lub funkcje organizmu,
  • istnieją dowody naukowe potwierdzające wpływ danego składnika na określoną funkcję,
  • zalecane (racjonalnie oczekiwane) spożycie żywności dostarczy odpowiednią ilość składnika, niezbędną do uzyskania owego wpływu,
  • treść jest odpowiedni zrozumiała przez przeciętnego konsumenta.

Należy również pamiętać, że treść nie może zachęcać do nadmiernego spożycia danego produktu i wzbudzać lęku u konsumenta.

 

Dodatkowe informacje