Oświadczenia o zmniejszeniu ryzyka choroby

Wszystkie oświadczenia dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby znajdują się w naszej nowe bazie Oświadczenia-Online - Zapraszamy!

 

Oświadczeniem o zmniejszeniu ryzyku choroby (na podstawie art. 14 ust 1a rozporządzenia 1924/2006) jest każda treść, która stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy spożyciem danej żywności, a znaczącym zmniejszeniem jakiegoś czynnika ryzyka w rozwoju choroby dotykającej ludzi.

Przedsiębiorca może korzystać z oświadczeń, pod warunkiem uzyskania indywidualnego zezwolenia na wpisanie oświadczenia do wspólnotowego wykazu dopuszczalnych oświadczeń.

Po wpisaniu danego oświadczenia do wykazu, może ono być wykorzystane przez każdy podmiot działający na rynku spożywczym, o ile wnioskodawca nie zastrzegł własnych danych naukowych, które udowadniają oświadczenie.

Przykładem może być oświadczenie:

Beta-glukan pochodzący z owsa zmniejsza / redukuje stężenie cholesterolu we krwi. Redukcja stężenia cholesterolu może zmniejszać ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca.

Oświadczenie takie można umieścić w komunikacji produktu jedynie, gdy dostarcza on co najmniej 3 gramy beta-glukanu dziennie.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, oświadczeniu o zmniejszeniu ryzyka choroby powinien towarzyszyć zapis że "istnieje wiele czynników ryzyka wyżej wymienionej choroby i zmiana jednego z nich może wywierać korzystny wpływ lub go nie wywierać".

Zestawienie oświadczenia z artykuły 14 znajduje się tutaj.

Każdy podmiot może ubiegać się o uzyskanie indywidualnego zezwolenia na wpisanie oświadczenia na listę dopuszczalnych oświadczeń dotyczących zmniejszenia ryzyka choroby.
Wniosek musi zawierać:

  • odpowiednią charakterystykę żywności,
  • dowody naukowe potwierdzające oświadczenie,
  • warunki stosowania oświadczenia,
  • propozycję sformułowania oświadczenia,
  • nazwę i adres wnioskodawcy

 

Dodatkowe informacje