Podstawa prawna dla oświadczeń

20. grudnia 2006 roku Parlament Europejski opublikował Rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych. Przedmiotem przepisów jest harmonizowanie prawa odnoszącego się do oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych, w celu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Przepisy dotyczą wszelkich nieobowiązkowych treści, jakie mogą być umieszczone na opakowaniach produktów oraz w ich prezentacji i reklamie, skierowanej do konsumentów końcowych.

Chcąc zapewnić wspomniane bezpieczeństwo prawodawca ustalił dość rygorystyczne wymagania dla oświadczeń.

Przede wszystkim wykorzystywane oświadczenia nie mogą:

  • wprowadzać w błąd, być niejednoznaczne bądź nieprawdziwe,
  • budzić wątpliwości co do bezpieczeństwa innej żywności,
  • zachęcać do nadmiernego spożycia (lub stanowić przyzwolenie dla niego),
  • dawać do zrozumienia, że zrównoważony sposób odżywiania nie może zapewnić odpowiednich ilości składników odżywczych,
  • odnosić się do zmian w funkcjonowaniu organizmu w sposób wzbudzający lub wykorzystujący lęk u konsumenta przy pomocy tekstu bądź przy pomocy obrazów, przedstawień graficznych lub symbolicznych.

 

Ustalono również przesłanki pozytywne, które muszą być spełnione, aby oświadczeni mogło być stosowane:

  • ogólnie uznane dowody naukowe potwierdzają, że dana żywność do której odnosi się oświadczenie, ma korzystne działanie odżywcze lub fizjologiczne,
  • składnik odżywczy (składniki odżywcze) którego oświadczenie dotyczy jest zawarty w produkcie końcowym w ilości, która ma zgodne z oświadczenie działanie, co potwierdzają ogólnie uznane dowody naukowe,
  • składnik odżywczy, którego dotyczy oświadczenie występuje w postaci przyswajalnej przez organizm,
  • ilość produkty, jakiej spożycia można racjonalnie oczekiwać zapewnia znaczącą ilość składnika odżywczego, którego dotyczy oświadczenie.

Co ważne stosowanie oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy można oczekiwać, że przeciętny konsument zrozumie opisane w oświadczeniu korzystne działanie.

 

Dodatkowe informacje