Zestawienie oświadczeń - artykuł 14

Kompletne zestawienie oświadczeń z artykułu 14 rozporządzenia 1924/2006, czyli oświadczenia dotyczące zdrowia i rozwoju dzieci oraz oświadczenia dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby, znajduje się w naszej nowej bazie Oświadczenia-Online.

Zapraszamy!

Dodatkowe informacje