Kiedy produkt „Zawiera” substancje odżywcze?

Choć mogło by się wydawać, że w sytuacji, gdy w składzie produktu znajduje się jakaś substancja, możemy o tym fakcie poinformować konsumenta, to trzeba pamiętać, że informacja taka może zostać uznana za oświadczenie żywieniowe i co za tym idzie musi spełniać warunki, jakie nakłada rozporządzenia 1924/2006.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia każda informacja (także przedstawiona w formie graficznej lub symbolicznej), która daje do zrozumienia konsumentowi, że żywność ma pewne szczególne właściwości ze względu na składniki odżywcze, które posiada lub których nie posiada jest oświadczeniem żywieniowym.

Musimy pamiętać, że wytwórca może korzystać jedynie z tych oświadczeń, które zostały wymienione w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia i tylko w sytuacji gdy dany produkt spełnia określone tam warunki stosowania oświadczenia.

O ile warunki dla większości oświadczeń są podane wprost (np. oświadczenie „Nie zwiera tłuszczu” może zostać użyte jedynie gdy produkt zawiera nie więcej niż 0,5g tłuszczu na 100g lub 100ml produktu), to dla oświadczeń „Źródło...” lub „Zawiera...” nie ma podanych żadnych wartości bezwzględnych

Warunkiem stosowania oświadczenia „Źródło...” jest, aby żywność zawierała co najmniej znaczącą ilość danej witaminy bądź składnika mineralnego. Ilość ta została zdefiniowana w załączniku do dyrektywy 90/496/EWG, jako 15% Zalecanego Dziennego Spożycia danej substancji, znajdującej się w 100g, 100ml lub opakowaniu produktu, jeżeli opakowanie zawiera wyłącznie jedną porcję. Wydaje się, że te warunki można stosować również do porcji, czyli ilości produktu jakiej spożycia można racjonalnie oczekiwać.

Załącznik do dyrektywy przedstawia również wartości Zalecanego Dziennego Spożycia dla witamin i minerałów:

Zalecane Dzienne Spożycie witamin i minerałów:

Witamina A

800 µg

Witamina D

5 µg

Witamina E

12 mg

Witamina K 7

5 µg

Witamina C

80 mg

Tiamina

1,1 mg

Ryboflawina

1,4 mg

Niacyna

16 mg

Witamina B6

1,4 mg

Kwas foliowy

200 µg

Witamina B12

2,5 µg

Biotyna

50 µg

Kwas pantotenowy

6 mg

Potas

2.000 mg

Chlorek

800 mg

Wapń

800 mg

Fosfor

700 mg

Magnez

375 mg

Żelazo

14 mg

Cynk

10 mg

Miedź

1 mg

Mangan

2 mg

Fluorek

3,5 mg

Selen

55 µg

Chrom

40 µg

Molibden

50 µg

Jod

150 µg


Dysponując powyższymi wartościami możemy obliczyć „znaczącą ilość” dla każdego z wymienionych składników:

Znacząca ilość witamin i minerałów:

Witamina A

120 µg

Witamina D

0,75 µg

Witamina E

1,8 mg

Witamina K

11,25 µg

Witamina C

12 mg

Tiamina

0,165 mg

Ryboflawina

0,21 mg

Niacyna

2,4 mg

Witamina B6

0,21 mg

Kwas foliowy

30 µg

Witamina B12

0,375 µg

Biotyna

7,5 µg

Kwas pantotenowy

0,9 mg

Potas

300 mg

Chlorek

120 mg

Wapń

120 mg

Fosfor

105 mg

Magnez

56,25 mg

Żelazo

2,1 mg

Cynk

1,5 mg

Miedź

0,15 mg

Mangan

0,3 mg

Fluorek

0,525 mg

Selen

8,25 µg

Chrom

6 µg

Molibden

7,5 µg

Jod

22,5 µg


Jeżeli produkt w 100g, 100ml lub opakowaniu dostarczy wymienioną wyżej ilość wybranego składnika pokarmowego, będzie można poinformować konsumenta, że nasz produkt „Jest źródłem” danego składnika.


Natomiast oświadczenie "Zawiera..." można umieścić na opakowaniu w przypadku, gdy produkt spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia rozporządzenia 1924/2006, w szczególności artykuł 5. Artykuł ten określa ogólne warunki, jakie powinny być spełnione, np:

  • naukowe potwierdzenie korzystnego działania substancji o której mowa,
  • obecność odpowiedniej ilości substancji w porcji produktu (ilości jakiej spożycia można racjonalnie oczekiwać),
  • treść oświadczenia powinna być zrozumiała przez przeciętnego konsumenta.

aby można było zastosować oświadczenia żywieniowe i zdrowotne.

Dla witamin oświadczenie żywieniowe "Zawiera..." można wykorzystać, jeżeli spełnione są warunki stosowania opisanego wyżej oświadczenia "Źródło...".

Opisane powyżej warunki wydają się oznaczać, że aby opatrzyć produkt oświadczeniem "Zawiera...[nazwa substancji innej niż witamina]", należy dysponować dowodami naukowymi, które potwierdzą, że zawarta w porcji produktu ilość substancji jest wystarczająca, aby wywołać efekt odżywczy lub inny fizjologiczny.

Dodatkowe informacje