Oświadczenia dotyczące zdrowia i rozwoju dzieci

Wszystkie oświadczenia dotyczące zdrowia i rozwoju dzieci znajdują się w naszej nowe bazie Oświadczenia-Online - Zapraszamy!

 

Oświadczeniem odnoszącym się do zdrowia i rozwoju dzieci (na podstawie art. 14 ust 1b rozporządzenia 1924/2006) jest każda treść, która stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożyciem danej żywności a zdrowiem i rozwojem wyłącznie dzieci. Co ważne oświadczenia takie powinny mieć uzasadnienie naukowe, które odnosi się tylko i wyłącznie do dzieci.

 

Przedsiębiorca może korzystać z oświadczeń, pod warunkiem uzyskania indywidualnego zezwolenia na wpisanie oświadczenia do wspólnotowego wykazu dopuszczalnych oświadczeń.

Po wpisaniu danego oświadczenia do wykazu, może ono być wykorzystane przez każdy podmiot działający na rynku spożywczym, o ile wnioskodawca nie zastrzegł własnych danych naukowych, które udowadniają oświadczenie.

 

Przykładem może być oświadczenie:

Witamina D jest potrzebna do normalnego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

Warunkiem korzystanie z ww. oświadczenie jest aby żywność, której dotyczy stanowiła co najmniej "źródło witaminy D" wg załącznika do rozporządzenia 1924/2006 (z wykazem oświadczeń żywieniowych).

 

Zestawienie oświadczeń z artykułu 14 znajduje się tutaj.


Każdy podmiot może ubiegać się o uzyskanie indywidualnego zezwolenia na wpisanie oświadczenia na listę dopuszczalnych oświadczeń dotyczących zmniejszenia ryzyka choroby.
Wniosek musi zawierać:

  • odpowiednią charakterystykę żywności,
  • dowody naukowe potwierdzające oświadczenie,
  • warunki stosowania oświadczenia,
  • propozycję sformułowania oświadczenia,
  • nazwę i adres wnioskodawcy

 

Dodatkowe informacje