Projekt rozporządzenia KE

Komisja Europejska pracuje obecnie nad rozporządzeniem w sprawie Wykazu Dozwolonych Oświadczeń Zdrowotnych z artykułu 13. W załączniku do rozporządzenia znajdą się pozytywne oświadczenia zdrowotne. W trakcie prac powstał projekt zawierający proponowane brzmienie poszczególnych oświadczeń oraz warunki ich stosowania.

Pragniemy poinformować, że informacje te zostały umieszczone w naszej bazie danych!

Korzystając z naszej Wyszukiwarki mogą Państwo, poza znajdującymi się tam dotychczas informacjami znaleźć również brzmienie oświadczenia (w wersji angielskiej), jakie znalazło się w projekcie rozporządzenia.

Dodatkowe informacje