Oświadczenia żywieniowe

Oświadczenie żywieniowe (na podstawie rozporządzenia 1924/2006, art. 2 ust.2 p. 4) – jest to każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że żywność ma szczególne właściwości odżywcze, ze względu na energię lub składniki odżywcze:

  • które zwiera (np. zawiera witaminę C, źródło potasu),
  • które zwiera w zwiększonej lub w zmniejszonej ilości (np. wysoka zawartość białka, o podwyższonej zawartości wapnia),
  • których nie zawiera (np. nie zawiera sodu, nie zwiera cukru).

Przedsiębiorca może stosować jedynie te oświadczenia żywieniowe, które znajdują się w załączniku do rozporządzenia 1924/2006, jeżeli jego produkt spełnia zawarte w załączniku warunki warunki.

Na przykład zastosowanie oświadczenia „Niska zawartość cukrów” (lub każdego które może mieć taki sam sens dla konsumenta) jest możliwe w sytuacji, „gdy produkt zawiera nie więcej niż 5 g cukrów na 100 g produktów stałych lub 2,5 g cukrów na 100 ml dla produktów płynnych”.

Wykaz wszystkich dozwolonych oświadczeń żywieniowych.

Dodatkowe informacje